четвъртък, декември 30, 2010

Няма време

Нямам време:
- да прочета всичко, което искам;
- да изпека сладките и соленките, които съм си набелязала;
- да изпия кафето, което да ме събуди;
- да посетя мероприятията, на които са ме поканили;
- да бъда себе си 100%;
- да напиша всичко, което ми се случва тук.

Весело стъпване в новата година и много здраве на всички. :)