четвъртък, септември 22, 2011

September

Спомням си хладния септември... Значими и маловажни спомени се вихрят покрай чашата ми за размисли. Пътят напред и този зад мен, съчетани в точката на сега, дълбоко сред мрак и мъгла.